20140809154843bb5.jpg かたせ梨乃:雁の寺 [テレビ大阪] 2010年07月27日(火曜日)